HELLO!
I’m Grzegorz, I am a draftsman, graphic artist,
illustrator living in Poland. Since 2016 I am running
my own business as digital painter and provider
of broadly defined 2D graphics. 
I specialise in illustrations for books and board games,
as well as 2D assetsfor games. In my works I explore
both stylised and realistic aesthetics.
Personally I’m also a sci-fi and history nerd,
a music addict, a coffee lover.
Thank You for Your consideration,
I’m glad to be put on Your map! :)

Hej!
Jestem Grzegorz, jestem rysownikiem, 
grafikiem, ilustratorem. Od 2016 roku prowadzę
własną działalność jako malarz cyfrowy i autor
szeroko pojętej grafiki 2D.
Moją specjalizacją są ilustracje do gier planszowych
i książek, oraz tworzenie assetów 2D do gier.
W swoich pracach eksploruję zarówno estetykę
stylizowaną, jak i realistyczną.
Osobiście jestem również miłośnikiem 
science fiction oraz historii, uzależnionym
od muzyki i dobrej kawy.
Dziękuję za Twoją uwagę, cieszę się,
że zostałem przez Ciebie zauważony! :)
Back to Top