Ered luin helmet
Personal project
Photoshop
2020
An innocent overpaint doodle has turned into
a full piece of a dwarven helmet.
Ered Luin is a dwarven realm from Tolkien’s
Middle-Earth, and as one of many realms of this world
remained not seen in any of film adaptation.
For that reason it takes a special place in my mind,
making me systematically tempted to try to bring
its culture and people to life.
Hełm z Ered Luin
Praca własna
Photoshop
2020
Niepozorny hobbystyczny overpaint przerodził
się w pełnoprawny ilustrowany wizerunek
krasnoludzkiego hełmu. 

Ered Luin to jedno z krasnoludzkich królestw,
osadzonych w Tolkienowskim Śródziemiu.
Podobnie jak wiele innych krain nie doczekała
się swojego przedstawienia w żadnej z ekranizacji. 
Z tego też powodu zajmuje ona wyjątkowe miejsce
w mojej wyobraźni, systematycznie kusząc mnie
do prób nadania jej kulturze i mieszkańcom
wizualnego kształtu.

Back to Top